»»Orkiestra Dęta Ogniska Muzycznego im. Tadeusza Moryto powstała w 1947 roku w oddalonym o 2 km od Łącka Czerńcu, przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Założycielem orkiestry był Tadeusz Moryto, ówczesny działacz kultury i organista w kościele parafialnym w Łącku.

W 1957 roku orkiestra przeniosła swoją siedzibę do Łącka, gdzie działa do chwili obecnej, pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury. Podczas koncertów prezentuje się w pięknych strojach regionalnych "górali białych".

W swoim repertuarze orkiestra posiada utwory z muzyki regionalnej i poważnej, utwory patriotyczne, religijne, rozrywkowe, standardy muzyki jazzowej, oraz muzykę marszową.

Uczestniczy w wielu koncertach w Polsce i za granicą, uświetnia wszystkie uroczystości regionalne, państwowe, kościelne. W 1997 roku dokonano nagrania utworów orkiestry na płytę CD pt.: „Hej, tam…”. W czasie pielgrzymki Ojca Św. do Polski w 1998 roku orkiestra uświetniła uroczystość kanonizacji św. Kingi w Starym Sączu, a rok później orkiestra koncertowała dla Papieża Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie.

W roku 2002 nagrano materiał i wydano drugą płytę CD pt.: „Śwarno muzycka”. W roku 2003 orkiestra koncertowała w Stanach Zjednoczonych oraz na Lazurowym Wybrzeżu we Francji. Od roku 1988 do chwili obecnej orkiestrą dyryguje ppłk SG dr hab. Stanisław Strączek. Pod jego batutą orkiestra osiągnęła bardzo wysoki poziom artystyczny i należy do najlepszych amatorskich orkiestr Małopolski.

Tadeusz Moryto – założyciel i pierwszy dyrygent Orkiestry do 1969 roku.
Stafan Franczyk – dyrygent od 1969 do 1979 roku
Antoni Plechta – dyrygent od 1979 do 1988 roku.
dr hab. Stanisław Strączek – aktualny dyrygent orkiestry od 1988 roku

Kalendarium ważnych sukcesów i występów orkiestry:

»» Od roku 1992 do 2002 zajmuje I miejsce na Wojewódzkim Konkursie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity”. W 2002 roku zarząd orkiestry postanowił dać możliwość rywalizacji innym orkiestrom i wszelkie występy orkiestry będą pozakonkursowe.

»» W 1996 roku orkiestra w połączeniu z Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Górnej była na uroczystościach w Częstochowie.

»» Rok 1997 był rokiem jubileuszu 50 – lecia orkiestry, z tej to okazji została nagrana płyta „Hej tam wczoraj…”. (więcej o niej w dziale "dyskografia")

»» W 1998 roku orkiestra brała udział w uroczystościach kanonizacji św. Kingi w Starym Sączu przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

»» Jesienią przyszłego roku orkiestra odbyła pielgrzymkę do Rzymu.
[zobacz zdjęcia]

»» W 2001 roku zaczęto gromadzić materiał i przygotowywać się do nagrania drugiej płyty.

»» I tak oto w 2002 roku została wydana kolejna płyta „Śwarno muzycka” składająca się z utworów muzyki regionalnej, poważnej, a także rozrywkowej. (więcej o niej w dziale "dyskografia")

»» W roku 2003 orkiestra koncertowała na terenach Stanów Zjednoczonych. Dała tam liczne koncerty dla polonii amerykańskiej w Chicago i Ohio.
[zobacz zdjęcia]

»» W tym samym roku tuż po Bożym Narodzeniu orkiestra uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych na Lazurowym Wybrzeżu w Menton we Francji.
[zobacz zdjęcia]

»» W 2004 roku orkiestra koncertowała w Petrovanach na Słowacji.
[zobacz zdjęcia]

»» W tym samym roku była też na koncertach na Węgrzech.
[zobacz zdjęcia]

»» Wiosną 2005 roku orkiestra ponownie uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych tym razem w Hiszpanii.
[zobacz zdjęcia]

»» Jesienią tego samego roku orkiestra kolejny raz pojechała koncertować Ojcu Świętemu. Odwiedziła go sześć miesięcy przed śmiercią.
[zobacz zdjęcie z Papieżem] / [ zobacz więcej zdjęć Orkiestry z Papieżem Janem Pawłem II ]

»» W maju 2006 roku orkiestra koncertowała na Węgrzech, w lipcu na Słowacji i w Estonii – miastach Talin i Mariamma.
[zobacz zdjęcia]

»» 13.01.2008r. – udział orkiestry  dętej w WOŚP , corocznie do chwili obecnej

»» 02.04.2008r. – koncert w trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II

»» 27-29.06.2008r. -  orkiestra dęta z Łącka z wizytą w Szob na Węgrzech

»» 12-13.07.2008r. – orkiestra na obchodach 700-lecia  Nowej Lubowni na Słowacji

»» 22.10. 2008r.  – Tarnów – Kocert specjalny z okazji XXX rocznicy inauguracji      pontyfikatu  Jana Pawła II

»» 21.06.2009r.  -  udział w Dniach Gminy Petrovany na Słowacji

»» 10.07.2010r.  -  Trstena –Słwacja , udział  w XX rocznicy festiwalu orkiestr  dętych

»» 29.08.2010r. -  udział w setnej rocznicy powstania OSP w Czerńcu

»» 24-26.2011r. -  Lwów – Ukraina, oprawa liturgii Mszy Św. dziękczynnej za beatyfikację Jana Pawła II, połączonej z uroczystym wprowadzeniem przywiezionych z Watykanu  relikwii  Papieża Polaka oraz koncert przed  Katedrą Łacińską

»» Należy też dodać, iż oprócz wyżej wymienionych występów orkiestra cały czas koncertowała na terenie kraju.