Koncert w Wadowicach

W dniu 18.05.2017 w Wadowicach odbył się koncert pn. „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II” z okazji 97 rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Wzięła w nim udział nasza łącka orkiestra, występując wspólnie z orkiestrami OSP Klecza oraz OSP Chocznia. Jest to wydarzenie na stałe wpisane w mapę imprez kulturalnych miasta Wadowice, a odbywa się  właśnie w dniu urodzin Karola Wojtyły i zostało stworzone po to, aby w ten sposób wyrazić wdzięczność za  wybór naszego rodaka na Stolicę Piotrową, a obecnie aby dziękować za cały pontyfikat jak również za kanonizację i czcić naszego Świętego.

Jest to inicjatywa, która zrodziła się w szeregach strażaków ochotników a ściślej w szeregach strażaków muzyków i zakłada  koncerty połączonych orkiestr strażackich i nie tylko bo do tego grona zostały również zaproszone orkiestry działające przy innych instytucjach niż OSP a wśród nich Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto w Łącku. Pieczę nad muzyczną całością sprawuje nasz kapelmistrz płk dr hab Stanisław Strączek, który od wielu lat opracowuje program, rozsyła materiały nutowe do poszczególnych orkiestr, prowadzi konsultacje z dyrygentami , zaprasza solistów, przeprowadza próby a następnie dyryguje całością. W minionych latach oprócz orkiestr i solistów występowały również połączone chóry, które wespół z solistami wokalistami, instrumentalistami i połączonymi orkiestrami tworzyły niesamowity zespół liczący kilkaset osób.  Logistycznie bardzo trudne wydarzenie ponieważ jest to ogromna masa ludzi, instrumentów i wszelakich innych przedmiotów jak technika estradowa, pulpity oraz wszystko to co stanowi części składowe tak potężnego przedsięwzięcia.

Bazą dla tak wielkiego wydarzenia była i jest pobliska Chocznia a ściślej infrastruktura tamtejszej OSP przy, której istnieje i działa orkiestra dęta. W poprzednich latach wszystkie orkiestry przyjeżdżały w dniu koncertu i zbierały  się na placu przed remizą, i rozpoczynała się próba, po której był posiłek przeważnie bardzo dobry gulasz ,,z kotła’’ a wszystko wyglądało bardzo klimatycznie ponieważ bądź co bądź była to ogromna masa ludzi, którzy nawiązywali znajomości, rozmawiali z sobą, wymieniali doświadczenia co z kolei skutkowało powstawaniem więzi pomiędzy poszczególnymi zespołami.

Następnie wszyscy udawali się na wadowicki rynek,  ustawiali się w szyku i rozpoczynał się koncert, który z Mszą Św. trwał czasami grubo ponad dwie godziny i w zależności od tego jaka była tego dnia wszyscy bądź to mokli w strugach deszczu bądź wylewali siódme poty w upale. Co do repertuaru to oczywiście pieśni te ukochane przez  Św. Jana Pawła II  jak Barka, Abba Ojcze, Moje miasto Wadowice, Gaude Mater Polonia, a  w czasie Mszy Św. Ave Verum, Spente Le Stelle, Panis Angelicus, Laudate Dominum no i oczywiście podczas  koncertu utwory marszowe Rycerze Floriana, Marsz strażaków, Nabucco, Póki Polska żyje w nas, Santa Lucia, oraz rozrywkowe jak Dzwon bije z gór, i wiele innych. Tak potężna orkiestra bo tak trzeba to nazwać, do tego soliści, chóry wymagała bardzo solidnego dyrygenta gdyż dyrygowanie taką grupą, która jednego roku liczyła ponad 100 orkiestr to nie lada wyzwanie. Jak już wspomniałem wcześniej nad całością czuwa i dyryguje połączonymi orkiestrami nasz kapelmistrz płk  dr hab. Stanisław Strączek, a efekty takiego wspólnego muzykowania są niesamowite kiedy jednocześnie zabrzmi tak dużo instrumentów  do tego chóry, soliści.

W tym roku z różnych powodów koncert miał trochę inną odsłonę a mianowicie zagrały trzy połączone orkiestry, o których już wspomniałem, a solistami byli Anna Gromala, Małgorzata Duda, Iwona Gałysa, pan Miwczysław Błaszczyk oraz Marcin Wnęk. Pozostała nadal piękna ideea czczenia naszego wielkiego rodaka w ten właśnie sposób – koncert ten jak i wszystkie wcześniejsze  zostały bardzo dobrze przyjęte przez zgromadzoną publiczność, która gromkimi brawami nagradzała wykonywane utwory. Warto uczestniczyć w takich wydarzeniach ponieważ jest to muzyczny sposób wyrażania szacunku  dla Świętego Jana Pawła II,  jest modlitwą do Niego, który będąc wśród nas wskazywał bardzo jasno i dobitnie jakimi drogami powinniśmy podążać.

Dodaj komentarz

Twój email nie bedzie upubliczniony.


Twój Email (wymagany)